היסטוריה

בשנת 1977 נחתם הסכם ערים תאומות בין העיר באר שבע לעיר וופרטל בגרמניה ,הסכם זה היה ראשוני בהתקרבות התרבותית וחברתית בין עיר בישראל לעיר בגרמניה. ב 29/11/1983 נוסדה אגודת הידידים וופרטל באר שבע בגרמניה וב 10/11/1991 נוסדה “אגודת הידידים תושבי באר שבע וופרטל” בישראל. אגודת ידידים באר שבע וופרטל הינה עמותה ללא כוונות רווח וחברי העמותה פועלים בהתנדבות. הקמת העמותה היוותה מנוף לקידום הקשרים החברתיים והתרבותיים בין שתי הערים ומטרותיה הן חיזוק ועידוד הקשרים בין מוסדות וארגונים דומים הפועלים בשתי הערים. העמותה פועלת בשיתוף ובתמיכה של עירית באר שבע האגף לקשרי חוץ. דור המייסדים של אגודת הידידים מורכב מרוזנר מיכאל, שטייניץ רפאל, דישון אשר, מלצר יצחק, הכט ויויאן, הילמן רות, שוץ גדעון, דה וינטר שמעון, דישון גאולה ופרנקל דוד.